رتبه بندی دانشگاه های جهان

رتبه‌بندی‌های آموزشی معتبر شانگهای – دانشگاه جیائوتانگ شانگهای (SJTU)

یکی از رتبه‌بندی‌های آموزشی معتبر و مهم دانشگاه‌های جهان، رتبه‌بندی است که توسط دانشگاه جیائوتانگ شانگهای (SJTU) انجام می‌شود.

این رتبه‌بندی که تحت عنوان رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان (ARWU) شناخته می‌شود، قدیمی‌ترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان است که نخستین بار در سال 2003/1382 و در قالب یک پروژه بزرگ ملی در کشور چین انجام شد.

رتبه‌ بندی جهانی QS

نظام رتبه‌ بندی جهانی QS به منظور ارائه اطلاعات درباره دانشگاه‌های جهان به دانشجویان شکل گرفته است. QS هر سال دانشگاه‌های جهان را بر اساس 6 شاخص با وزن‌های متفاوت رتبه‌بندی می‌کند.

«شهرت علمی» با 40 درصد تأثیر، مهم‌ترین شاخص در رتبه‌بندی QS است. برای محاسبه شهرت علمی یک نظرسنجی جهانی برگزار می‌شود و از دانشگاه‌ها می‌خواهند تا درباره بهترین مجموعه علمی در رشته خودشان اظهارنظر کنند.

بطور مثال برای آماده کردن رتبه‌بندی سال تحصیلی 2016 – 2017 ، 74 هزار و 651 شخصیت دانشگاهی در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند.

رتبه بندی دانشگاه های جهان | رنکینگ دانشگاه های جهان | رده بندی دانشگاه های جهان | اپلای تحصیلی

مشاوره: 09352351842